There Is Hope - His Name is Jesus - 2FruitBearers

Je naděje

mému drahému čtenáři,
 
Nevím, jaké potíže tě dnes čekají, nevím, jaké boje jsi prožil včera, a nevím, jaké bitvy tě čekají zítra. Všichni v určitém okamžiku svého života budeme čelit něčemu, přes co si neumíme představit cestu. Bojujeme a bojujeme a zdá se, že nemůžeme najít řešení, nebo jsme se dostali do zcela nespravedlivých a hrozných situací.
 
Jsem rád, že mohu říci, že píšu s těmi nejúžasnějšími zprávami. Přestože jsou všechny naše boje jedinečné, naše životy jsou tak nesmírně odlišné a složité, existuje stálá a univerzální pravda, kterou každý z nás vidí. Všeobjímající odpověď na mnoho životních otázek.
 
Jan 14:6
Ježíš mu řekl: Já jsem ta cesta, pravda a život.
 
V Bibli je to napsáno tolikrát, tolikrát, abychom si toto poselství vryli do mysli a uchovali si ho v srdci. Ve chvílích zkoušek a triumfu, v bolesti i ve velké radosti, v zoufalství i naději si můžeme vždy v srdci uchovávat pravdu: Ježíš Kristus nás tak miloval, že i uprostřed našeho zla a bezpráví trpěl a zemřel, abychom měli vykoupení.
 
Ve svém vlastním životě jsem prošel těžkými věcmi. Seděl jsem na kraji postele a přemýšlel jsem: „Jak to proboha prožiju? To je nemožné." A v té době jsem měl pravdu. Sám o sobě to nebylo možné.
 
Ale jednoho dne jsem šel do kostela a rozhodl jsem se, že tentokrát jsem v tom byl celou cestu. Stále jsem o tom všem slýchal o Bohu, a přestože jsem věřil nezávazně, začal jsem se aktivně snažit učit se a modlit se.
 
Řeknu vám, nikdy jsem nebyl tak povznesený. Nikdy jsem neměl takovou naději na svou budoucnost, tak nadšený, protože když se ráno probudím, vím, že mám cíl. Nikdy v životě jsem nebyl tak šťastný. Dívám se zpět do doby, než jsem poznal pravdu, a přestože jsem si myslel, že je všechno v pořádku, myslel jsem si, že se mám dobře, ale netušil jsem, jak prázdný jsem byl, dokud jsem nebyl naplněn pravdou.
 
Ale je to volba. Bůh nám dal svobodnou vůli, protože chce, abychom Ho milovali, a láska, která je vynucována, není pravou láskou. Takže právě teď, když čtete tento dopis, vás prosím, dejte Bohu šanci. Prosím, kvůli sobě a kvůli ostatním, pro které byste jednoho dne mohli být tím rozdílem.
 
Pusťte Boha do svého života. Nebude se k vám nutit, k ničemu vás nenutí, ale miluje vás nade slovy. Příběh Ježíše nebyl jen pro všechny ostatní, byl pro vás, vás, kteří čtete tento dopis.
 
Jan 7:17
Každý, kdo se rozhodne plnit vůli Boží, zjistí, zda moje učení pochází od Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.
 
Modlím se, abyste se rozhodli, že dovolíte Bohu působit ve vašem životě, protože on je připraven a čeká na vás, až se tak rozhodnete.
 
PS: Pokud si chcete přečíst nějaké dobré verše, velmi doporučuji tyto: Jakub 1:5 a Matouš 11:28 (což je jeden z mých oblíbených veršů.)
Zpět na blog

Napište komentář