Odkazy

"Evangelium nás osvobozuje od požadavku naší vlastní cesty, protože nic, co si přejeme získat, nestojí za hřích proti takové lásce a laskavosti." Elyse Fitzpatricková

UPCI: United Pentecostal Church International
Letniční nakladatelství
Tabernacle na Kalvárii